Psychohygiena súčasnej ženy ako účinná prevencia

lr

Vyjadruje sa  PhDr. Andrea Križanová, PhD – psychologička Ligy proti rakovine, OÚSA

Psychohygiena súčasnej ženy ako účinná prevencia

Pravdepodobne bude súhlasiť väčšina z nás, že život dnešnej ženy je náročnejší ako bol v minulosti. Očakávania od ženy ako matky, zamestnankyne, manželky, dcéry, a zastúpenia ďalších rolí sú vysoké. Zmenili sa nároky na výchovu, keďže žijeme v pretechnizovanej dobe, v ktorej je potrebné, aby sme deťom vytvárali program, usmerňovali ich a častokrát suplovali aj kamarátske vzťahy, ktoré sa akosi vytrácajú. Taktiež sa zvýšili požiadavky zo strany zamestnávateľov, ženy majú väčšie možnosti v kariére a dostávajú zaujímavé a lákavé pracovné príležitosti. Tu však nastáva problém témy „work – life – balance“.

Každá žena túži po šťastnej a harmonickej rodine. Treba si však uvedomiť, že dosiahnutie tohto cieľa závisí najmä od ženy. Keď je spokojná žena, spokojná je celá rodina. Preto predstavujem zopár odporúčaní ako si zachovať „zdravý rozum“ a „pevné nervy“ pri hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným život. V prvom rade k tomu potrebujete tolerantného a trpezlivého manžela. Tento výber nie je vôbec jednoduchý, preto si častokrát žena musí vystačiť sama.

 

  • Oddychujte, venujte sa koníčkom

 

Každá z nás má k dispozícii rovnaký čas – 24 hodín. Kľúčovým sa stáva, ako ten čas využijete. Cieľom je hlavne vaša spokojnosť. Odporúčam rozdeliť čas v bežnom týždni medzi 4 sféry. Pracovný čas by mal tvoriť 25 %, osobný čas 20 %, rodinný čas 25 % a pokojový čas 30 % – zahŕňa aj spánok a odpočinok. Venujte sa aspoň 1 koníčku minimálne 3 x týždenne.

 

  • Vnímajte jednotlivé polohy – role vo svojom živote

 

V živote zastávate niekoľko rolí: rola zamestnankyne, rola rodiča, rola manželky, rola dieťaťa, rola kamarátky. Odporúčam nemať nereálne očakávania. Nie je možné, aby ste boli vo všetkých rolách sústavne a súbežne úspešné. Takú ženu nepoznám. Spomínaných 24 hodín predsa len predstavuje limit . Preto je dôležité prijať samu seba a svoje role pozitívne, i keď nie v každej ste ideálne . I napriek vašim zlyhaniam a nedokonalostiam je dôležité mať k sebe samej pozitívny vzťah.

Spokojnosť a kvalita života závisí od subjektívnej spokojnosti, ako sa cítite a vnímate v jednotlivých rolách.

 

  • Oceňujte a odmeňujte sa

 

Pre každú ženu je dôležité ako ju vníma okolie. V živote niektorých z vás sa môže stať, že vás okolie nedostatočne oceňuje alebo je príliš kritické. Vtedy je vhodné, aby sa žena dokázala sama oceniť a poprípade aj odmeniť. Veď to poznáte – zájdete na dobrý koláčik, kúpite si pekné topánky. Pre každú z vás existuje niečo, čo vás poteší. Základom je vedieť si urobiť hranice a mať k sebe láskavý vzťah. V praxi sa stretávam s pacientkami s rakovinou prsníka, ktoré mi často hovoria: „Nikdy som nemyslela na seba, vždy boli pre mňa dôležití ostatní členovia rodiny.“ A to je problém. Mám rada príklad s lietadlom, kde v inštrukcii znie: „Najskôr si masku nasadí matka, potom ju nasadí dieťaťu.“ Aj v živote ženy to tak funguje. Najskôr musí byť v pohode matka, potom je viac ako isté, že bude v pohode i dieťa, manžel – celá rodina. Osobne si to myslím.

 

  • Neprestávajte sa inšpirovať

 

Dôležitá je snaha o dosiahnutie a udržiavanie harmonických vzťahov v rodine. Chce to dobrý základ v komunikácii. Dnes existuje mnoho kvalitnej literatúry na túto tému, ktorej odporúčam venovať sa kvôli čerpaniu inšpirácie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že po prečítaní inšpirujúcej knihy prišlo svetlo do našej rodiny. Práve premýšľam, po akej siahnem najbližšie.

 

  • Nebojte sa požiadať o pomoc

 

Treba si uvedomiť, že pri fungovaní v pracovnom a osobnom živote ženy je dôležité vedieť požiadať o pomoc. To býva pre ženu často problém, preto sa potom stáva, že je vyčerpaná, unavená a pod psychickým tlakom. Odporúčam rozdeliť úlohy v domácnosti aj za cenu, že nebudú splnené podľa vašich predstáv.

 

  • Kalokagatia – zdravé telo, zdravá duša

 

Teoreticky všetky ovládate, no prakticky – ruku na srdce, dosť často zanedbávate – starostlivosť o telo, dušu a zdravie. Chodievajte pravidelne na preventívne prehliadky, sledujte svoje telo a v prípade pochybností neváhajte navštíviť lekára. Držať sa hesla: Radšej dvakrát zbytočne, ako raz neskoro.

A na záver – ak sa podarí žene nájsť vyváženosť a spokojnosť vo svojom živote, bude z toho ťažiť celá rodina i ostatné okolie. Je dobré z času na čas pripomenúť tento fakt členom rodiny. Ich pomoc a podporu na dosiahnutie tohto stavu ženy je nenahraditeľná.

MILÉ DÁMY, NEZABÚDAJTE, ŽE SVET JE LEPŠÍM MIESTOM, LEBO ŽENY SÚ JEHO SÚČASŤOU .