Pilates s Annkou Schwartzovou+50 bodov

Hodina prebieha v telocvični na ZŠ Stred. Z hygienických dôvodov je potrebné si priniesť vlastnú podložku.