Kruhový tréning+50 bodov

Kruhový tréning je cvičenie, ktoré pozostáva z viacerých cvikov kde sa zapájajú všetky svalové skupiny, cvičí sa na stanovištiach na základe tréningových metód a princípov .