Osobné údaje

Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti DNA agency, s.r.o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme o ďalších podujatiach, termínoch, dôležitých zmenách, poskytovaní zliav v partnerských obchodoch a podobne.

Účel súhlasu: zasielanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na podujatí, zasielanie informačných emailov o pripravovaných akciách, informácie o ponúkaných výhodách pre bežcov, pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov prevádzkovateľa.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, štát bydliska, emailová adresa, zvukový alebo obrazový záznam osoby.

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov

Súhlas sa udeľuje na základe paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre spoločnosti DNA agency, s.r.o. (prevádzkovateľ), Šalgovická 21, 08006 Prešov, IČO: 50 050 249 a jej sprostredkovateľom. V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju poštou na DNA agency, s.r.o., Šalgovická 21, 08006 Prešov

Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme