×

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ako dotknutá osoba týmto odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, ktorý som poskytol/poskytla prevádzkovateľovi, spoločnosti DNA agency s.r.o., so sídlom Šalgovícka 21, 080 06 Ľubotice, IČO 50 050 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložla č. 32134/P (ďalej len „DNA agency“), za účelom (prosíme vyznačte krížikom, vo vzťahu ku ktorému účelu spracúvania osobných údajov odvolávate Váš súhlas)

Beriem na vedomie, že pokiaľ odvolám svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva na portáli JUSTWOMAN, s tým spojené zbieranie bodov a ich následné v využívanie bude vymazané so všetkými mojimi osobnými údajmi získanými na základe mnou udeleného súhlasu a nebude ma viac evidovať ako člena tohto portálu.