×

Novoročná motivácia

Máme si dávať záväzky smerujúce k našim vlastným zmenám na nový rok? Je to vhodné obdobie? Podľa mňa je jedno, kedy človek zistí že potrebuje zmenu, dôležité je to pravé rozhodnutie, keď viem, prečo idem do nej. Aký je teda dôvod, že  si zvykneme častejšie dávať svoje predsavzatia ako novoročné? Ja si myslím, že preto, lebo

 • Nový rok je čas, kedy si prajeme aby ten ďalší bol lepší ako ten minulý
 • v tomto období, plnom emócií, chce aj väčšina z nás byť v niečom lepšia
 • máme pocit dostatku času na dosiahnutie zmeny – veď máme 1 rok pred sebou

Čo je základom úspešnej zmeny?  Jasne pomenovať svoje motívy, nájsť inšpiráciu, vytvoriť prostredie podpory, získať pevnú vôľu a meniť svoje návyky počas stanoveného obdobia. A čo ešte? Veľa ďalších vecí, ale za kľúčové považujem vedieť sa zabávať a radovať na tejto ceste prekonávania seba samého. Lebo platí, že „s úsmevom ide všetko ľahšie“.

3 základné kroky – ako dosiahnuť želenú zmenu

 1. 1. Krok – Nájdite si základný dôvod  – MOTÍV – PREČO CHCEM ZMENU

Najskôr si stanovte svoje priority a na ich základe

 • Pomenujte konkrétne v akej oblasti a PREČO chcete zmenu (motív)
 • Konkretizujte ČO a DO KEDY  chcete dosiahnuť (cieľ)

Praktická rada by TZ:

Vždy keď sa chcete vzdať, spomeňte si na tento svoj vlastný motív, PREČO TO ROBÍTE –  nájdete ďalšiu silu.

 1. 2. Krok – Nájdite niekoho, kto vám bude pomáhať  – PARŤÁK AJ DO NEPOHODY

Vyberte si ho sám tak, aby vyhovoval vašim cieľom i vašej náture. Mal by byť pre vás

– INŠPIRÁTOR vo chvíľkach, keď sa vám chce      

– KOUČ vo chvíľach keď sa vám nechce, alebo  neviete alebo nemôžete realizovať zmeny

Praktická rada by TZ:

Najlepší je parťák, ktorému dôverujete pre jeho osobné aj profesionálne hodnoty, ktoré sú v súlade s vašimi potrebami.

 1. 3. Krok – Prežívajte RADOSŤ Z KAŽDEJ SKÚSENOSTI a POKROKU

Každý jeden deň od svojho rozhodnutia niečo zmeniť budujte svoje nové návyky, merajte a vyhodnocujte svoje pokroky a skúsenosti a radujte sa z toho spolu s okolím.

Praktická rada by TZ:

 • Neodkladajte svoje činy na „potom“. Keď príde taká chvíľa, že sa vám nebude chcieť, povedzte si, že tento stav trvá približne 5 minút a keď tých 5 minút prekonáte, vyhráte sami nad sebou.
 • Na konci dňa bilancujte – čo ste dosiahli (pokrok, poučenie)
 • Radujte sa, usmievajte sa a s pokorou zdieľajte tieto svoje skúsenosti s inými