Marketingové účely

Poskytnutím údajov pre informačný systém Marketing spoločnosti DNA agency, s.r.o. súhlasíte hlavne s vyhotovením fotografií a iných záznamov z uvedeného podujatia, ktoré slúžia hlavne pre ďalšiu propagáciu tohto podujatia.

Účel súhlasu: vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo- obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti DNA agency, s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov Podujatí a pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov prevádzkovateľa.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, štát bydliska, emailová adresa, zvukový alebo obrazový záznam osoby.

Doba platnosti súhlasu: 5 rokov

Súhlas sa udeľuje na základe paragrafu 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre spoločnosti DNA agency, s.r.o. (prevádzkovateľ), Šalgovická 21, 08006 Prešov, IČO: 50 050 249 a jej sprostredkovateľom.

V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju poštou na DNA agency, s.r.o., Šalgovická 21, 08006 Prešov

Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme