×

FAQ Trénerka

Portál slúži trénerom ako marketingový priestor sa seba-reprezentáciu , kde sa môžu zviditeľniť a tak sa dostať k širšiemu portfóliu potenciálnych klientiek. Takisto si zvyšuješ atraktivitu svojich tréningov tým, že účastníčky získavajú za tvoj tréning body.
Aktívne trénerky môžu byť oslovené našimi partnermi na prípadnú spoluprácu.
Okrem toho, ako trénerka zbieraš body za každý dotrénovaný tréning, resp. skupinovku. Tieto body si môžeš potom uplatniť na nákup zliav od našich partnerov. Vo svojom profile trénera si budeš môcť vďaka štatistikám sledovať aj efektivitu naplnenia svojich tréningov v rámci kategórii, týždňov a mesiacov. Zároveň budeš mať vopred prehľad o tom, ako pohybovo zdatné klientky sa ti na tréning prihlásili a tým budeš môcť vopred tréning prispôsobiť.

Áno je to potrebné, hlavne pre hladký a jasný priebeh spolupráce. Pred samotnou registrácií je dôležité, aby si si prečítala Všeobecné obchodné podmienky, ktoré po odsúhlasení slúžia ako Zmluva medzi trénerom a agentúrou DNA Agency, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu www.justwoman.sk

Pri registrácii vypĺňaš osobné údaje a to najmä meno a priezvisko, mailovú adresu, telefóne číslo, ktoré je potrebné na komunikáciu medzi tebou ako trénerom a agentúrou, teda nami.
Ďalej vypĺňaš informácie o sebe, aby klientky o tebe vedeli čo najviac, a to napr. Ako dlho sa venuješ trénerstvu alebo niečo málo o sebe.

Trénerom budeme vyplácať provízie za tréningy. K týmto platbám potrebujeme účtovný doklad, ktorým je faktúra, a tú ti vieme zaslať len ak si živnostník alebo s.r.o.

Žiaľ, v tomto prípade sa nemôžeš registrovať ako tréner. Ale ako klientka, ktorá chce s nami cvičiť sa môžeš registrovať bez potreby mať založenú živnosť alebo s.r.o.

Nie je povinnosť aby si si vytvorila nové tréningy/ skupinovky kvôli registrácii na portál. Môžeš si pridať tréningy / skupinové cvičenia, ktoré už ti bežia. Dokonca si na svojich hodinách môžeš zväčšiť kapacitu tak, že pre Justwoman poskytneš len 5 miest na svojom tréningu a tým pádom ti pomôžeme napĺňať tvoje stabilné hodiny.
Avšak, budeme veľmi radi, keď budeš kreatívna a aktívna a môžeš si pridať nové tréningy do portfólia.

Za poskytnutie našich služieb si účtujeme províziu vo výške 10% + DPH z ceny tréningu za každú registrovanú klientku. Cenu tréningu uvádzaš pri jeho zadávaní.

Poplatok 5 EUR je paušálny poplatok, ktorý sa platí mesačne za členstvo na portáli justwoman.sk., resp. za služby portálu. Všetky benefity pre trénerov sú spomenuté v bode č. 1.

Povinnosťou trénera je aktívna práca na sociálnych sieťach podľa požiadaviek agentúry DNA agency.
Tréner sa môže na požiadanie agentúry a po vzájomnej dohode aktívne zúčastňovať na tvorení obsahu portálu a to napríklad tvorením blogov, videí, prípadne robiť rozhovory alebo podcasty.
Špecifikáciu týchto povinností je upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach bod 10.

V sekcii Zľavy si môžeš premeniť nazbierané body za ponúkané zľavy.

Ukončenie členstva je upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach v bode 18, ktoré si odsúhlasovala ako Zmluvu.