Aj vy na ňu máte nárok…

Liga proti rakovine pripravila užitočné informácie k prevencii pred rakovinou

 

Mnohí ľudia si neuvedomujú hodnotu zdravia, podceňujú prevenciu a starostlivosť o túto oblasť života.  Na druhej strane mnohí sú zodpovední, nie sú ľahostajní voči svojmu zdraviu, ale častokrát sa nevedia zorientovať a dopátrať, na koho a kam sa obrátiť, na čo všetko majú v oblasti prevencie nárok. Aby sa predchádzalo mätúcemu vyhľadávaniu na internete, Liga proti rakovine pripravila užitočné informácie na čo všetko máte v rámci prevencie nárok.

Skríningy už aj na Slovensku

V januári 2019 bol spustený adresný skríning (aktívne pozývanie) rakoviny hrubého čreva a konečníka jednotlivcov spadajúcich do vekovej skupiny, v ktorej je vyšší výskyt tohto ochorenia t.j. 50 a viacročných.

Po ukončení prvej fázy skríningu kolorektálneho karcinómu je na základe jeho výsledkov plánované pokračovať na celoslovenskej (celoplošnej) báze.

V priebehu roka 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje spustiť ďalšie skríningové programy podľa odporúčaných Európskych štandardov: 

 • skríning rakoviny prsníka u žien vo veku 50 až 69 rokov 
 • skríning rakoviny maternice u žien vo veku 23 až 64 rokov

STE ŽENA 18+?

Každá dospela žena má 1× ročne nárok na preventívnu gynekologickú prehliadku. Prehliadka zahŕňa komplexnú starostlivosť o vaše reprodukčné zdravie a aktívne vyhľadávanie (skríning) príznakov možných onkologických ochorení v počiatočných štádiách. Prehliadku je možné absolvovať už od 18. roku alebo skôr – v prípade tehotenstva. Na preventívnu prehliadku u gynekológa nepotrebujete odporúčanie, stačí vyhľadať príslušnú ambulanciu gynekológa, s ktorým sa dohodnete na pravidelnej starostlivosti.

V PREVENCII RAKOVINY PRSNÍKA môže každá žena vo veku: 

od 18 do 39 rokov

 • absolvovať ultrasonografiu (ultrazvuk) prsníkov – 1× za 2 roky 
 • vyšetrenie pohmatom ako súčasť preventívnej prehliadky 
 • realizovať každý mesiac samovyšetrenie prsníkov 
 • zaujímať sa a poznať svoju rodinnú anamnézu 

 

od 40 do 69 rokov má žena nárok na mamografický skríning rakoviny prsníka, ktorý obsahuje: 

 • Rtg mamografiu 1× za 2 roky 
 • ultrasonografiu prsníkov (podľa výsledkov mamografie)

U žien s dokázaným zvýšeným genetickým rizikom (výskyt v rodine) môžu byť indikované ďalšie a častejšie vyšetrenia (napr. NMR – nukleárna magnetická rezonancia prsníkov, krvné testy). 

V PREVENCII RAKOVINY KRČKA MATERNICE je súčasťou preventívnej prehliadky tiež skríning – odber vzorky z krčka maternice na cytologické vyšetrenie. 

Robí sa u žien vo veku od 23 do 64 rokov: 

 • 1× ročne prvé dva odbery 
 • 1× za 3 roky – ak sú prvé dva odbery negatívne 
 • ďalšie odbery do 64 rokov, ak sú dva posledné odbery negatívne 

V prípade, že žena neabsolvovala gynekologické vyšetrenia podľa vyššie uvedeného časového scenára, tak je u nej indikované gynekologické vyšetrenie aj nad 64 rokov. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa môžete obrátiť na: 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie PhDr. Tomáš Kúdela – tomas.kudela@health.gov.sk 

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ INŠTITÚT www.noisk.sk, noi@noisk.sk 

LIGA PROTI RAKOVINE SR www.lpr.sk, Onkoporadňa Ligy proti rakovine – poradna@lpr.sk 

Viac informácií žiadajte i u Vašej zmluvnej zdravotnej poisťovni.